piotr@bhphaccpznin.pl Telefon: 530 112 038

HACCP

Oferujemy usługę przygotowania pełnej dokumentacji systemu HACCP GHP/GMP oraz stały nadzór, pełnienie roli zespołu ds. HACCP. Dokumentację dostosowujemy do wymagań systemu oraz aktualnych wymogów prawnych, pod kątem specyfiki działalności Klienta, przy uwzględnieniu jego potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Przygotujemy Twój zakład na kontrolę Sanepidu

W ramach usługi przygotowujemy pełną dokumentację w zakresie systemu HACCP i GHM/GMP, opracujemy kompletną księgę HACCP, instrukcje, procedury i przeszkolimy personel lub uzupełnimy braki w dokumentacji.

Istnieje możliwość przeprowadzenia przeglądu (audytu) w zakresie obowiązującej   w firmie dokumentacji; sprawdzenie, jej aktualności, procedur i instrukcji, sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji oraz wykonanie właściwego raportu, w którym zawarte zostaną wszelkie stwierdzone niezgodności oraz wskazówki, prowadzące do poprawienia aktualnego stanu w firmie oraz propozycje działań korygujących.

Nasza oferta dotyczy sporządzania dokumentacji, opracowania stosownych instrukcji i procedur oraz przeprowadzania szkoleń i konsultacji w obszarze, następnie stały nadzór i pełnienie roli zespołu do spraw HACCP:

 • Dobrych Praktyk Higienicznych GHP
 • Dobrych Praktyk Produkcyjnych GMP
 • Systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP

Oferta skierowana jest do:

 • restauracji, pizzerii,
 • barów szybkiej obsługi – fast – food
 • innych punktów gastronomicznych
 • sklepów spożywczych
 • hurtowni spożywczych
 • ośrodków wypoczynkowych i hoteli
 • zakładów przetwórstwa spożywczego
 • piekarni, cukierni
 • ośrodki opiekuńczo wychowawcze, domów seniora