piotr@bhphaccpznin.pl Telefon: 530 112 038

BHP

Dla naszych Klientów świadczymy usługi BHP PPOŻ. na zasadzie ciągłej współpracy lub jako jednorazowe zlecenia. W ramach stałej współpracy oferujemy między innymi:

• stały nadzór nad dokumentacją bhp, ppoż. w zakładzie pracy,
• doradztwo w zakresie prawa pracy i bhp, ppoż.,
• badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy a także sporządzanie dokumentacji powypadkowej i wszelkich rejestrów,
• sporządzanie analiz i raportów o stanie bhp i ppoż. w przedsiębiorstwie,
• okresowe przeglądy i kontrole warunków pracy, i inne,
• zgłaszanie oraz reprezentowanie pracodawcy w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną.
• opracowywanie oraz aktualizacja instrukcji stanowiskowych oraz bhp, ppoż.
• przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa pracy oraz kontrolę przestrzegania przepisów i zasad bhp, ppoż.,
• szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników,
• przegląd, uzupełnianie i opracowywanie ocen ryzyka zawodowego.

• dobór środków ochrony indywidualnej oraz wykonanie tabeli przydziału odzieży i butów roboczych